duminică, 30 martie 2008

Cea mai veche Biserica Crestina din lume

Cu ocazia săpăturilor efectuate pe terenul aparţinând închisorii Meghido, în vederea construirii unei noi anexe, au fost descoperite, după toate probabilităţile, ruinele celei mai vechi biserici din lume. Acesta este rezultatul primelor cercetări efectuate de arheologii şi specialiştii din cadrul Autorităţii Antichităţilor din Israel. Se pare că această biserică datează din perioada romană în care creştinismul era interzis ca religie.

Una dintre cele mai senzaţionale descoperiri evidenţiază existenţa unui ritual creştin total diferit de cel cunoscut astăzi.

Potrivit acestui ritual necunoscut până acum, în locul altarului se afla o simplă masă la care aveau loc mese rituale, după modelul Cinei cea de taină la care a participat Isus şi învăţăceii săi.

Inscripţiile vor trebui verificate prin comparaţie cu alte inscripţii din aceeaşi perioadă

Interesant este faptul că această descoperire arheologică a avut loc la Meggido (cam la jumătate drumului dintre Ierusalim şi Galileea) al cărui destin se pare că este să devină un câmp de bătălie, deoarece Biblia amplasează ultima mare confruntare a lumii aici.

Cartea Revelaţiei ne spune ca în final forţele binelui vor învinge răul pentru totdeauna la Armaggedon - acest nume vine de la denumirea ebraică
Har Meggido, "Dealul Meggido".

În timpul săpăturilor a fost descoperită o pardoseală din mozaic pe care se află trei inscripţii în limba greacă, limba oficială din acea perioadă, forme geometrice şi un medalion pe care sunt desenaţi peşti.

Inscripţia nordică este dedicata unui ofiţer din armata romană care a donat bani pentru construirea pardoseli.

Inscripţia estică este dedicata memoriei a patru femei: Primilia, Kiriaka, Dorothea şi Karsta.

Mi s-a spus ca ar fi vorba de inscripţii bizantine dar aceste inscripţii mi se par că datează dintr-o perioadă mult mai înaintată decât tot ceea ce am văzut până astăzi din perioada bizantină. Ele par să provină din secolul III sau începutul secolului IV-lea e.n.
Lea Digani

Cea de a treia inscripţie, aflată în partea de vest a pardoselii aminteşte de o femeie cu numele de Acfatos, "iubitoare de Dumnezeu", care, stă scris "a donat această masă în memoria lui Isus Cristos".

Fotografii ale acestor inscripţii au fost trimise doctorului Lea Digani de la Universitatea Ebraica, specialistă în inscripţii antice.

Doamna Digani a declarat că a fost foarte mirată la vederea inscripţiilor.

"Mi s-a spus ca ar fi vorba de inscripţii bizantine dar aceste inscripţii mi se par că datează dintr-o perioadă mult mai înaintată decât tot ceea ce am văzut până astăzi din perioada bizantină. Ele par să provină din secolul III sau începutul secolului IV-lea e.n."

Curăţarea obiectelor de ceramică descoperite la faţa locului a întărit afirmaţia specialistei, dar numai după ce săpătorii vor ajunge sub pardoseala se va putea stabili vechimea inscripţiilor.

La rândul lor, inscripţiile vor trebui verificate prin comparaţie cu alte inscripţii din aceeaşi perioadă.

Dr. Disgani subliniază însă faptul că: "problema constă în faptul că în Israel nu există inscripţii în mozaic din această perioadă, drept pentru care inscripţiile vor trebui comparate cu alte inscripţii din Antiohia sau Roma".

Problema constă în faptul că în Israel nu există inscripţii în mozaic din această perioadă, drept pentru care inscripţiile vor trebui comparate cu alte inscripţii din Antiohia sau Roma.
Lea Digani

Dr. Disgani menţionează ca utilizarea în cadrul unei inscripţii a expresiei "masă" în loc de "altar", ar putea deschide un nou drum în cadrul cercetărilor privind creştinismul timpuriu.

Până acum se ştie că ritualul creştin in biserici care se bazează pe Cina cea de taină se desfăşoară în jurul altarului.

Cu toate acestea, inscripţia recent descoperită întăreşte posibilitatea ca la începutul creştinismului, practicanţii sa fi stat la o masă simpla, ca şi Isus şi învăţăceii săi la Cina cea de taină.

De menţionat ca aceasta construcţie este simpla şi nu conţine componentele de baza ale unei biserici si nici nu este orientata spre răsărit.

A fost descoperită o pardoseală din mozaic pe care se află un medalion pe care sunt desenaţi peşti

"Nu ştiu dacă poate fi numită această construcţie biserică", susţine dr. Disgani.

În cadrul săpăturilor efectuate în partea superioară a site-ului închisorii de la Meghido au mai fost descoperite case şi o serie de facilităţi datând din perioada bizantină, secolele IV-VI e.n.

Au fost descoperite de asemenea vestigii din perioada romană. În plus, a fost evidenţiată şi o baie rituală evreiască (mikve) din perioada romană.

Cercetările au dovedit că în perioada bizantină, peste această baie rituală s-au ridicat clădiri şi s-au pus pardoseli.

Toate aceste descoperiri se conjugă cu informaţiile istorice privind aceasta zonă şi evidenţiază transformările petrecute în perioada de trecere de la satul evreiesc Utnai din perioada romană la aşezarea Maximianopolis din perioada bizantină.

Niciun comentariu: